kontakt kontakt mapa strony mapa strony
Wózki widłowe Nissan

DAGON wózki widłowe s.c.
Autoryzowany dealer wózków widłowych firmy Nissan

kliknij na poniższy link

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) - RODO - informuje się, że:

 

1.       administratorem Państwa danych osobowych jest DAGON WÓZKI WIDŁOWE S.C. M. Jasiński,
K. Miernik z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5/18, 26-130 Suchedniów,
NIP 6631680467, REGON 291229872,
kontakt email: biuro@dagon.pl

2.       w związku z zakresem i charakterem przetwarzanych danych osobowych administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

3.       dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Państwa zlecenia na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO - wyrażonej przez Państwa zgody

4.       dane osobowe przechowywane będą przez czas wykonywania zlecenia oraz czas wynikający z przepisów fiskalno-skarbowych, tj. ok. 5 lat

5.       każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6.       w każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

7.       w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8.       administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

9.       Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa

10.   w oparciu o Państwa dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (badania upodobań, przyzwyczajeń)

11.   podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe lecz ich niepodanie uniemożliwi nam wykonanie zlecenia i sporządzenie dokumentacji.

 

« powrót

RODO - zgoda i klauzula informacyjna

więcej »

Dagon wózki widłowe S.C.
ul. Fabryczna 5/18
26-130 Suchedniów
telefony: 041 254 61 04 kom. 501 644 853 kom. 501 644 854 fax: 041 260 80 45
e-mail: biuro@dagon.pl

wyślij zapytanie »


DAGON wózki widowe - autoryzowany dealer firmy Nissan